Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) >  Reports (Отчети) > Print (Отпечатване) > Print Fonts (Отпечатване на шрифтовете).

  2. Докоснете PCL Fonts (PCL шрифтове) или PostScript Fonts (PostScript шрифтове).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top