Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Отмяна на задание за печат

  От контролния панел на принтера

 1. От началния екран докоснете Cancel Job (Отмяна задание).

 2. Изберете заданието, което искате да отмените.

  От компютъра

 1. В зависимост от операционната система направете едно от следните неща:

  • Отворете папката с принтери и изберете вашия принтер.
  • От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до Вашия принтер и след това отворете опашката за печат.
 2. Изберете заданието, което искате да отмените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top