Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Замяна на модула на поемащата ролка

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Отворете предната вратичка.

 4. Отстранете модула за изображения.

 5. Затворете предната вратичка.

 6. Отстранете тавата.

 7. Поставете принтера на една страна.

 8. Отстранете използвания модул на поемащата ролка.

 9. Разопаковайте новия модул на поемащата ролка.

  Забележка:  За да избегнете замърсяване, уверете се, че ръцете Ви са чисти.

 10. Поставете новия модул на поемащата ролка.

 11. Поставете принтера в първоначалното му положение и след това поставете тавата.

 12. Отворете предната вратичка.

 13. Вкарайте модула за изображения.

 14. Затворете предната вратичка.

 15. Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 16. Включете принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top