Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Нулиране на броячите за използването на консумативи

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Config Menu (Меню за конфигурация) > Supply Usage And Counters (Използване на консумативи и броячи).

  2. Изберете брояча, който искате да нулирате.

Предупреждение – потенциални щети:  Консумативи и части, които не са обхванати от споразумение по програма за връщане, могат да бъдат нулирани и преработени. Гаранцията на производителя обаче не покрива щети, причинени от употребата на неоригинални консумативи или части. Нулирането на броячите за консумативи или части без правилно преработване може да причини повреда на Вашия принтер. След нулиране на брояча за консумативи или части Вашият принтер може да покаже грешка на дисплея, според която нулираният елемент е още наличен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top