Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Смяна на касетата с тонер

 1. Отворете предната вратичка.

  Предупреждение – потенциални щети:  За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

 2. Отстранете модула за изображения.

 3. Извийте синия фиксатор, след което извадете използваната касета с тонер от модула за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 4. Разопаковайте новата касета с тонер.

 5. Разклатете тонер касетата, за да разпределите тонера.

 6. Поставете новата касета с тонер в модула за изображения, докато не щракне на място.

 7. Вкарайте модула за изображения.

 8. Затворете вратичката.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top