Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Подмяна на модула за изображения

 1. Отворете предната вратичка.

  Предупреждение – потенциални щети:  За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

 2. Отстранете използвания модул за изображения.

 3. Извийте синия фиксатор, след което извадете касетата с тонер от използвания модул за изображения.

 4. Разопаковайте новия модул за изображения и след това поставете касетата с тонер, докато не щракне на място.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 5. Поставете новия модул за изображения.

 6. Затворете вратичката.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top