Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Configurare fax

Setări generale de fax

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Nume fax

Identifică aparatul dvs. de fax.

  Număr fax

Identifică numărul dvs. de fax.

  ID fax

 • Nume fax
 • Număr fax*

Notifică destinatarii faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.

  Utilizare memorie

 • Toate primite
 • În special pentru primire
 • Egal*
 • Majoritatea trimise
 • Toate trimise

Setaţi nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operaţii de fax.

Notă:  Acest element de meniu previne depăşirea bufferului de memorie şi eşuarea faxului.

  Revocare faxuri

 • Se permite*
 • Nu se permite

Anulaţi faxurile de ieşire înainte de a fi transmise sau anulaţi faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.

  Ascundere număr fax

 • Dezactivat*
 • De la stânga
 • De la dreapta

Specificaţi formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieşire.

  Nr. cifre ascunse

 • 0-58 (0*)

Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieşire.

  Activare detectare linie conectată

 • Activat*
 • Dezactivat

Stabiliţi dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă.

Notă:  Detecţia are loc la pornirea imprimantei şi înaintea fiecărui apel.

  Optimizare compatib. fax

Configuraţi funcţionalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte maşini de fax.

  Transport fax

 • T.38
 • Analogic
 • G.711
 • etherFAX

Setaţi metoda de transport al faxului.

Note:

 • Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un pachet de licenţă etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).
 • Setările implicite din fabrică pot varia în funcţie de modelul de imprimantă.

Setări de fax HTTPS

Notă:  Acest meniu apare numai dacă Transport fax este setat la etherFAX.

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  URL serviciu HTTPS

Specificaţi adresa URL a serviciului etherFAX.

  Proxy HTTPS

Specificaţi adresa URL a unui server proxy.

  Utilizator proxy HTTPS

Specificaţi numele de utilizator şi parola pentru serverul proxy.

  Parolă proxy HTTPS

  Criptare trimitere faxuri

 • Dezactivată
 • Activat*
 • Obligatoriu

Activaţi criptarea pentru mesajele de fax trimise.

  Criptare primire faxuri

 • Dezactivată
 • Activat*
 • Obligatoriu

Activaţi criptarea pentru mesajele de fax primite.

  Stare fax HTTPS

Afişaţi starea de comunicare etherFAX.

Setări trimitere faxuri

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Rezoluţie

 • Standard*
 • Bună
 • Foarte fin
 • Ultrafin

Setează rezoluţia imaginii scanate.

Notă:  O rezoluţie mai mare măreşte timpul de transmitere a faxurilor şi necesită mai multă memorie.

  Dimensiune original

 • [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)

Precizarea dimensiunii documentului original.

  Orientare

 • Portret*
 • Vedere

Precizarea orientării documentului original.

Notă:  Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.

  Feţe

 • Dezactivat*
 • Muchie scurtă
 • Muchie lungă

Specificaţi orientarea a documentului original la scanarea pe ambele feţe ale documentului.

Notă:  Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.

  Tip conţinut

 • Text*
 • Text/Foto
 • Foto
 • Grafică

Îmbunătăţiţi rezultatul de ieşire pe baza conţinutului documentului original.

  Întunecare

 • 1-9 (5*)

Ajustează luminozitatea imaginii scanate.

  În spatele unui PABX

 • Activat
 • Dezactivat*

Setaţi imprimanta să formeze un număr de fax fără a aştepta să recunoască tonul.

Notă:  Private Automated Branch Exchange (PABX) este o reţea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanţilor din exterior.

  Mod apelare

 • Ton*
 • Impulsuri

Specificaţi modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieşire.

Imagini complexe
Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Balanţă de culori

 • Cyan – Roşu
  • De la -4 la 4 (0*)
 • Magenta – Verde
  • De la -4 la 4 (0*)
 • Galben – Albastru
  • De la -4 la 4 (0*)

Reglaţi intensitatea culorilor în timpul scanării.

  Contrast

 • Optim pentru conţinut*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Setaţi contrastul rezultatului.

  Eliminare fundal

 • Nivel
  • ‑4 la 4 (0*)

Modifică proporţia de fundal vizibil într-o imagine scanată.

  Scanare de la muchie la muchie

 • Activat
 • Dezactivat*

Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.

Comenzi administrator
Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Reapelare automată

 • 0-9 (5*)

Ajustaţi numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale maşinilor de fax ale destinatarilor.

  Frecvenţă reapelare

 • 1-200 minute (3*)

Măriţi durata dintre încercările de reapelare pentru a mări şansa de expediere cu succes a faxului.

  Enable ECM (Activare NTP)

 • Activat*
 • Dezactivat

Activaţi modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax.

Notă:  Modul ECM detectează şi corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică şi de intensitatea slabă a semnalului.

  Activare scanare faxuri

 • Activat*
 • Dezactivat

Trimiteţi prin fax documente scanate la imprimantă.

  De la driver la fax

 • Activat*
 • Dezactivat

Permiteţi driverului de imprimantă să trimită faxuri.

  Se permite salvarea drept comandă rapidă

 • Activat*
 • Dezactivat

Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.

  Viteză maximă

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

Setaţi viteza maximă de trimitere a faxului.

  Activare scanare color faxuri

 • Dezactivat în mod prestabilit*
 • Implicit activat
 • Nu se utilizează niciodată
 • Se utilizează întotdeauna

Activaţi scanarea color pentru faxuri.

  Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru

 • Activat*
 • Dezactivat

Convertiţi automat toate faxurile de ieşire color în alb-negru.

  Confirmare număr fax

 • Dezactivat*
 • Activat

Solicitaţi utilizatorului să confirme numărul de fax.

  Prefix apelare

Setaţi un prefix de apelare.

Setări primire faxuri

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Nr. de semnale de apel până la răspuns

 • 1-25 (3*)

Setaţi numărul de apeluri pentru faxurile primite.

  Micşorare automată

 • Activat*
 • Dezactivat

Redimensionaţi faxurile primite pentru a se încadra în pagină.

  Sursă hârtie

 • Tava [X]
 • Auto*

Specificaţi sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.

  Feţe

 • Activat
 • Dezactivat*

Imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei.

  Coli de separare

 • Fără*
 • Înaintea lucrării
 • După lucrare

Specificaţi dacă să inseraţi coli de separare goale la imprimare.

  Sursă coală separatoare

 • Tava [X] (1*)

Specificaţi sursa hârtiei pentru coala de separare.

  Subsol fax

 • Activat
 • Dezactivat*

Imprimă informaţiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepţionat.

  Marcaj de oră subsol fax

 • Primire*
 • Imprimare

Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepţionat.

Comenzi administrator
Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Activare primire faxuri

 • Activat*
 • Dezactivat

Setaţi imprimanta să primească faxuri.

  Activare primire faxuri color

 • Activat*
 • Dezactivat

Setaţi imprimanta să primească faxuri color.

  Activare ID apelant

 • Activat
 • Dezactivat*

Afişaţi numărul de la care este expediat faxul primit.

  Blocare faxuri fără nume

 • Activat
 • Dezactivat*

Blocaţi faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul staţiei sau ID-ul faxului.

  Răspuns activat

 • Toate soneriile*
 • Numai sonerie simplă
 • Numai sonerie dublă
 • Numai sonerie triplă
 • Numai la unul sau două semnale de apel
 • Numai la unul sau trei semnale de apel
 • Numai sonerii duble sau triple

Setaţi un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.

  Răspuns automat

 • Activat*
 • Dezactivat

Setaţi imprimanta să primească automat faxuri.

  Redirecţionare fax

 • Imprimare*
 • Imprimare şi redirecţionare
 • Redirecţionare

Specificaţi dacă să redirecţionaţi faxul primit.

  Redirecţionare către

 • Destinaţia 1
 • Destinaţia 2

Specificaţi adresa de redirecţionare a faxului primit.

Notă:  Acest element de meniu este afişat numai când opţiunea Redirecţionare fax este setată la Imprimare şi redirecţionare sau Redirecţionare.

  Viteză maximă

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

Setaţi viteza maximă de trimitere a faxului.

Setări jurnal faxuri

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Frecvenţă de creare jurnale de trimitere

 • Întotdeauna*
 • Niciodată
 • Numai în caz de eroare

Stabiliţi frecvenţa cu care doriţi ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.

  Acţiune privind jurnalele de trimitere

 • Imprimare
  • Dezactivat
  • Activat*
 • E-mail
  • Dezactivat*
  • Activat

Imprimaţi sau trimiteţi prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.

  Jurnal erori de primire

 • Nu se imprimă niciodată*
 • Se imprimă la eroare

Imprimaţi un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.

  Imprimare automată jurnale

 • Activat*
 • Dezactivat

Imprimaţi toată activitatea legată de fax.

  Sursă hârtie jurnal

 • Tava [x] (1*)

Specificaţi sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.

  Afişare jurnale

 • Nume fax la distanţă*
 • Număr format

Identifică expeditorul după numele faxului la distanţă sau numărul de fax la distanţă.

  Activare jurnal lucrări

 • Activat*
 • Dezactivat

Vizualizaţi un sumar al tuturor lucrărilor de fax.

  Activare jurnal apeluri

 • Activat*
 • Dezactivat

Vizualizaţi un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.

Setări difuzor

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Mod difuzor

 • Dezactivat permanent*
 • Activat permanent
 • Activat până la conectare

Setaţi modul difuzorului pentru fax.

  Volum difuzor

 • Redus*
 • Ridicat

Reglaţi volumului difuzorului de fax.

  Volum sonerie

 • Dezactivat*
 • Activat

Activaţi volumul soneriei.

Consideraţi acest articol util?
Top