Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Configurarea serverului de fax

Setări generale de fax

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Format Către

Specificaţi un destinatar de fax.

Notă:  Dacă doriţi să utilizaţi numărul de fax, introduceţi simbolul (#) înaintea numărului.

  Adresă de răspuns

Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.

  Subiect

Specificaţi subiectul şi mesajul faxului.

  Mesaj

  Activare primire analogică

 • Dezactivat*
 • Activat

Configuraţi imprimanta să primească faxuri analogice.

Setările poştei electronice pentru serverul de fax

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Utilizare server de e-mail SMTP

 • Activat*
 • Dezactivat

Utilizaţi setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea şi trimiterea faxurilor.

Notă:  Când este setat la Activat, nu este afişată nicio altă setare din meniul Setări poştă electr. pt. serverul de fax.

  Gateway SMTP principal

Introduceţi adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.

  Port gateway SMTP principal

 • 1–65535 (25*)

Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.

  Gateway SMTP secundar

Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.

  Port gateway SMTP secundar

 • 1–65535 (25*)

Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.

  Expirare SMTP

 • 5-30 (30*)

Setaţi care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.

  Adresă de răspuns

Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.

  Utilizare SSL/TLS

 • Dezactivat*
 • Negociere
 • Obligatoriu

Specificaţi dacă se trimite fax utilizând o legătură criptată.

  Solicită Certificat de încredere

 • Dezactivat
 • Activat*

Specificaţi un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.

  Autentificare server SMTP

 • Fără autentificare*
 • Conectare/Simplă
 • NTLM
 • CRAM-MD5
 • Digest-MD5
 • Kerberos 5

Setaţi tipul de autentificare pentru serverul SMTP.

  E-mail iniţiat de dispozitiv

 • Fără*
 • Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul iniţiat de dispozitiv.

  E-mail iniţiat de utilizator

 • Fără*
 • Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
 • Se utilizează ID-ul utilizatorului şi parola de sesiune
 • Se utilizează adresa de poştă electronică şi parola de sesiune
 • Solicitare utilizator

Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul iniţiat de utilizator.

  Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory

 • Dezactivat*
 • Activat

Activaţi acreditările utilizatorului şi denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.

  ID de utilizator dispozitiv

Specifică ID-ul de utilizator şi parola pentru conectare la serverul SMTP.

  Parolă dispozitiv

  Domeniu Kerberos 5

Specificaţi domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.

  Domeniu NTLM

Specificaţi numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.

  Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”

 • Dezactivat*
 • Activat

Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.

Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Format imagine

 • TIFF (.tif)
 • PDF (.pdf)*
 • XPS (.xps)

Specificaţi formatul fişierului imaginii scanate.

  Tip conţinut

 • Text*
 • Text/Foto
 • Foto
 • Grafică

Îmbunătăţiţi rezultatul de ieşire pe baza conţinutului documentului original.

  Sursă conţinut

 • Laser alb-negru
 • Imprimante laser color*
 • Jet de cerneală
 • Foto/Film
 • Revistă
 • Ziar
 • Presă
 • Altele

Îmbunătăţeşte rezultatul de ieşire pe baza sursei documentului original.

  Rezoluţie fax

 • Standard*
 • Bună
 • Foarte fin
 • Ultrafin

Setaţi rezoluţia faxului.

  Feţe

 • Dezactivat*
 • Muchie scurtă
 • Muchie lungă

Specificaţi orientarea a documentului original la scanarea pe ambele feţe ale documentului.

  Întunecare

 • 1-9 (5*)

Setaţi întunecarea documentului de ieşire.

  Orientare

 • Portret*
 • Vedere

Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.

  Dimensiune original

 • [Lista dimensiunilor hârtiei]

Setează dimensiunea hârtiei documentului original.

Note:

 • Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internaţională.
 • Această setare poate să difere în funcţie de modelul imprimantei dvs.

  Utilizare TIFF cu mai multe pagini

 • Dezactivat
 • Activat*

Alegeţi între fişiere TIFF formate dintr-o singură pagină şi fişiere TIFF formate din mai multe pagini.

Consideraţi acest articol util?
Top