Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Opsætning af fax via en standardtelefonlinje

Bemærk!  Disse instruktioner gælder kun for printere, der understøtter analog fax. Der er flere oplysninger i Understøttet fax.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

1. opsætning: Printeren er sluttet til en dedikeret faxlinje

 1. Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.

 2. Slut den anden ende af kablet til et aktivt analogt telefonstik i væggen.

Bemærkninger:

 • Du kan indstille printeren til at modtage faxer automatisk (indstil Autosvar til Til) eller manuelt (indstil Autosvar til Fra).
 • Hvis du vil modtage faxer automatisk, skal du indstille printeren til at svare efter et angivet antal ringesignaler.

2. opsætning: Printeren deler linjen med en telefonsvarer

Bemærk!  Hvis du abonnerer på en markant ringetjeneste, skal du sørge for at indstille det korrekte ringemønster for printeren. Ellers modtager printeren ikke faxer, selvom du har indstillet den til at modtage faxer automatisk.

Tilsluttet til det samme telefonstik i væggen

Bemærk!  Disse instruktioner gælder kun for printere, der har EXT- og line-porte.

 • Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.
 • Tilslut den anden ende af kablet til et aktivt analogt vægstik.
 • Tilslut telefonsvareren til telefonporten på printeren.

Tilsluttet til forskellige vægstik

 1. Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.

 2. Tilslut den anden ende af kablet til et aktivt analogt vægstik.

Bemærkninger:

 • Hvis du kun har ét telefonnummer på linjen, skal du indstille printeren til at modtage faxer automatisk.
 • Indstil printeren til at besvare opkald to ringesignaler efter telefonsvareren. Hvis telefonsvareren f.eks. besvarer opkald efter fire ringesignaler, skal du angive printerens indstilling Ringer for at besvare til 6 ringesignaler.
Var denne artikel nyttig?
Top