Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Rengøring af opsamlingsrullen

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Åbn frontlågen.

 4. Fjern billedenheden.

 5. Luk frontpanelet.

 6. Fjern bakken.

 7. Læg printeren på siden.

 8. Fjern opsamlingsrulleenheden.

 9. Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør opsamlingsrulleenheden af.

 10. Indsæt opsamlingsrulleenheden.

 11. Placer printeren i dens oprindelige position, og indsæt derefter papirmagasinet.

 12. Åbn frontlågen.

 13. Indsæt billedenheden.

 14. Luk frontpanelet.

 15. Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

 16. Tænd printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top