Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Faxopsætning

Generelle faxindstillinger

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Faxnavn

Identificer din faxmaskine.

  Faxnummer

Identificer dit faxnummer.

  Fax-id

 • Faxnavn
 • Faxnummer*

Underret faxmodtagere om dit faxnavn eller faxnummer.

  Hukommelsesbrug

 • Alt til modtagelse
 • Det meste til modtagelse
 • Lige*
 • Mest sendt
 • Alt til afsendelse

Indstil mængden af intern printerhukommelse allokeret til at sende faxer.

Bemærk!  Dette menupunkt forhindrer hukommelsesbufferforhold og mislykkede faxer.

  Annuller faxer

 • Tillad*
 • Tillad ikke

Annuller udgående faxer, inden de sendes, eller annuller indgående faxer, inden de er blevet udskrevet.

  Tilsløring af faxnummer

 • Fra*
 • Fra venstre
 • Fra højre

Angiv formatet for tilsløring af et udgående faxnummer.

  Cifre, der tilsløres

 • 0–58 (0*)

Angiv antallet af cifre, der tilsløres i et udgående faxnummer.

  Akt. linjeforbindelsesregistr.

 • Til*
 • Fra

Afgør, om en telefonlinje er tilsluttet printeren.

Bemærk!  Registrering sker, når printeren tændes og før hvert opkald.

  Optimer faxkompatibilitet

Konfigurer printers faxfunktionalitet for at opnå optimal kompatibilitet med andre faxmaskiner.

  Faxtransport

 • T.38
 • Analog
 • G.711
 • etherFAX

Indstil metoden for faxtransport.

Bemærkninger:

 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en etherFAX- eller FoIP-licenspakke på printeren.
 • Afhængigt af din printermodel kan fabriksindstillingerne variere.

HTTPS-faxindstillinger

Bemærk!  Denne menu vises kun, hvis Faxtransport er indstillet til etherFAX.

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  HTTPS-service-URL

Angiv etherFAX-tjeneste-URL.

  HTTPS-proxy

Angiv en proxyserver-URL.

  HTTPS-proxybruger

Angiv brugernavnet og adgangskoden til proxyserveren.

  HTTPS-proxyadgangskode

  Faxafsendelse – kryptering

 • Deaktiveret
 • Aktiveret*
 • Påkrævet

Aktiver kryptering for udgående faxmeddelelser.

  Faxmodtagelse – kryptering

 • Deaktiveret
 • Aktiveret*
 • Påkrævet

Aktiver kryptering for indgående faxmeddelelser.

  HTTPS-faxstatus

Vis status for etherFAX-kommunikation.

Indstillinger for faxafsendelse

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Opløsning

 • Standard*
 • Fin
 • Superfin
 • Ultrafin

Angiv opløsningen for det scannede billede.

Bemærk!  En højere opløsning øger faxtransmissionstiden og kræver mere hukommelse.

  Originalstørrelse

 • [Liste over papirstørrelser] (Blandede størrelser*)

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

  Papirretning

 • Stående*
 • Liggende

Angiv retningen på originaldokumentet.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  Sider

 • Fra*
 • Kort kant
 • Lang kant

Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  Indholdstype

 • Tekst*
 • Tekst/foto
 • Foto
 • Grafik

Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdet af originaldokumentet.

  Sværtning

 • 1-9 (5*)

Juster sværtningen i det scannede billede.

  Bag en PABX

 • Til
 • Fra*

Sæt printeren i stand til at ringe til et faxnummer uden at vente på at genkende klartonen.

Bemærk!  Private Automated Branch Exchange (PABX) er et telefonnetværk, der gør det muligt for et enkelt adgangsnummer at kunne tilbyde flere linjer til personer, der ringer udefra.

  Opkaldstilstand

 • Tone*
 • Impuls

Angiv opkaldstilstand for indgående eller udgående faxer.

Avanceret billedbehandling
Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Farvebalance

 • Cyan - Rød
  • -4 til 4 (0*)
 • Magenta - Grøn
  • -4 til 4 (0*)
 • Gul - Blå
  • -4 til 4 (0*)

Juster farveintensiteten under scanning.

  Kontrast

 • Bedst egnet til indhold*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Indstil udskriftens kontrast.

  Fjern baggrund

 • Niveau
  • ‑4 til 4 (0*)

Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på et scannet billede.

  Scan kant-til-kant

 • Til
 • Fra*

Tillad, at det originale dokument scannes fra kant til kant.

Admin-kontrol
Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Automatisk genopkald

 • 0–9 (5*)

Juster antallet af genopkaldsforsøg baseret på aktivitetsniveauet for modtagerfaxmaskiner.

  Genopkaldsfrekvens

 • 1-200 minutter (3*)

Øg tiden mellem genopkaldsforsøg for at øge chancen for at sende fax.

  Aktivér ECM

 • Til*
 • Fra

Aktivér fejlkorrektionstilstand (ECM) for faxopgaver.

Bemærk!  ECM registrerer og korrigerer fejl i faxtransmissionsprocessen, der forårsages af støj på telefonlinjen og lav signalstyrke.

  Aktiver faxscanninger

 • Til*
 • Fra

Faxdokumenter, der scannes ved printeren.

  Driver til fax

 • Til*
 • Fra

Lad printerdriveren sende fax.

  Tillad Gem som genvej

 • Til*
 • Fra

Gem faxnumre som genvej på printeren.

  Maks. hastighed

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

Indstil den maksimale hastighed for afsendelse af fax.

  Aktiverer scanning af farvefax

 • Slået fra som standard*
 • Slået til som standard
 • Brug aldrig
 • Brug altid

Aktivér farvescanninger til fax.

  Auto konverterer farve faxer til monokrome faxer

 • Til*
 • Fra

Konverter alle udgående faxer til sort-hvid.

  Bekræft faxnummer

 • Fra*
 • Til

Bed brugeren om at bekræfte faxnummeret.

  Opkaldspræfiks

Angiv et områdenummer.

Indstillinger for faxmodtagelse

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Opkald at besvare

 • 1–25 (3*)

Angiv antallet af ring for indgående fax.

  Automatisk reduktion

 • Til*
 • Fra

Skaler indgående fax, så den passer på siden.

  Papirkilde

 • Papirmagasin [X]
 • Auto*

Indstil papirkilden til udskrivning af indgående fax.

  Sider

 • Til
 • Fra*

Udskriv på begge sider af papiret.

  Skilleark

 • Ingen*
 • Før job
 • Efter job

Angiv, om der skal indsættes tomme skillesider, når der udskrives.

  Skillesidekilde

 • Papirmagasin [X] (1*)

Angiv papirkilden til skillesiden.

  Faxsidefod

 • Til
 • Fra*

Udskriv transmissionsoplysninger nederst på hver side fra en modtaget fax.

  Tidsstempel på faxsidefod

 • Modtag*
 • Udskrivning

Udskriv tidsstemplet nederst på hver side fra en modtaget fax.

Admin-kontrol
Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Aktivér faxmodtagelse

 • Til*
 • Fra

Indstil printeren til at modtage faxer.

  Aktivér farvefaxmodtagelse

 • Til*
 • Fra

Aktivér farvefaxmodtagelse på printeren.

  Akt. opkalds-id

 • Til
 • Fra*

Vis nummeret, der sender en indgående fax.

  Bloker fax uden navn

 • Til
 • Fra*

Bloker indkommende faxer fra enheder, hvor der ikke er angivet noget stations-id eller fax-id.

  Besvar ved

 • Alle ringetoner*
 • Kun en ringetone
 • Kun to ringetoner
 • Kun tre ringetoner
 • Kun ved et eller to ring
 • Kun ved et eller tre ring
 • Kun to eller tre ringetoner

Indstil et letgenkendeligt ringemønster for indkommende faxer.

  Automatisk svar

 • Til*
 • Fra

Indstil printeren til at modtage faxer automatisk.

  Videresend fax

 • Udskriv*
 • Udskriv og videresend
 • Videresend

Angiv, om modtagne faxer skal videresendes.

  Videresend til

 • Destination 1
 • Destination 2

Angiv, hvor modtagne faxer skal sendes videre til.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, når Videresend fax er indstillet til Udskriv og videresend eller Videresend.

  Maks. hastighed

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

Indstil den maksimale hastighed til at sende faxen.

Indstillinger for fax-log

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Frekvens for transmissionslogfil

 • Altid*
 • Aldrig
 • Kun ved fejl

Angiv, hvor ofte printeren opretter en transmissionslogfil.

  Handling for transmissionslogfil

 • Udskrivning
  • Fra
  • Til*
 • E-mail
  • Fra*
  • Til

Udskriv eller e-mail en log for vellykket faxtransmission eller transmissionsfejl.

  Modtag fejllog

 • Udskriv aldrig*
 • Udskriv ved fejl

Udskriv en log til faxmodtagelsesfejl.

  Automatisk udskrivning af logfiler

 • Til*
 • Fra

Udskriv alle faxaktiviteter.

  Papirkilde til logfil

 • Papirmagasin [x] (1*)

Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler.

  Skærm med logfiler

 • Navn på ekstern fax*
 • Kaldt nummer

Identificer afsenderen ved hjælp af navn på ekstern fax eller faxnummer.

  Aktivér Joblog

 • Til*
 • Fra

Få vist en oversigt over alle faxjob.

  Aktivér opkaldslog

 • Til*
 • Fra

Få vist en oversigt over faxopkaldshistorikken.

Højttalerindstillinger

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Højttalertilstand

 • Altid fra*
 • Altid aktiveret
 • On until Connected (Slået til indtil tilslutning)

Angiv faxhøjttalertilstanden.

  Højttalerlydstyrke

 • Lav*
 • Høj

Juster faxhøjttalerens lydstyrke.

  Ringestyrke

 • Fra*
 • Til

Aktivér ringelydstyrke.

Var denne artikel nyttig?
Top