Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Opsætning af faxserver

Generelle faxindstillinger

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Til format

Angiv en faxmodtager.

Bemærk!  Hvis du vil bruge faxnummeret, skal du skrive nummertegnet (#) før et nummer.

  Svaradresse

Angiv en svaradresse for at sende fax.

  Emne

Angiv faxemne og -meddelelse.

  Meddelelse

  Aktiver analog modtagelse

 • Fra*
 • Til

Indstil printeren til at modtage analoge faxer.

Faxserverens e-mailindstillinger

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Brug e-mail SMTP-server

 • Til*
 • Fra

Brug SMTP-indstillingerne (Simple Mail Transfer Protocol) til e-mail ved modtagelse og afsendelse af faxer.

Bemærk!  Når indstillingen er slået Til, vises alle andre indstillinger i menuen E-mailindstillinger til faxserver ikke.

  Primær SMTP gateway

Skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den primære SMTP-server.

  Primær SMTP gatewayport

 • 1–65535 (25*)

Indtast portnummeret på den primære SMTP-server.

  Sekundær SMTP gateway

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.

  Sekundær SMTP gatewayport

 • 1–65535 (25*)

Indtast serverens portnummer på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.

  SMTP Timeout

 • 5-30 (30*)

Indstil den tid, der skal gå, inden printeren får timeout, hvis SMTP-serveren ikke svarer.

  Svaradresse

Angiv en svaradresse for at sende fax.

  Use SSL/TLS

 • Deaktiveret*
 • Forhandle
 • Påkrævet

Angiv, om du vil sende en fax via en krypteret forbindelse.

  Kræver Betroet certifikat

 • Fra
 • Til*

Angiv et betroet certifikat, når du skal have adgang til SMTP-serveren.

  SMTP servergodkendelse

 • Ingen godkendelse påkrævet*
 • Logon/almindelig
 • NTLM
 • CRAM‑MD5
 • Digest‑MD5
 • Kerberos 5

Indstil godkendelsestypen for SMTP-serveren.

  Enhedsinitieret E‑mail

 • Ingen*
 • Brug enhed SMTP kreditering

Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet for enhedsinitierede e-mails.

  Brugerinitieret e‑mail

 • Ingen*
 • Brug enhed SMTP kreditering
 • Brug sessionens bruger-id og adgangskode
 • Brug e-mailadresse og adgangskode fra session
 • Spørg bruger

Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet til brugerinitierede e-mails.

  Brug legit.opl. for Active Directory-enh

 • Fra*
 • Til

Aktivér brugeroplysninger og gruppedestinationer for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.

  Bruger-id til enheden

Angiv bruger-id og adgangskode for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.

  Enhedsadgangskode

  Kerberos 5-OMRÅDE

Angiv ressourcen for Kerberos 5-godkendelsesprotokollen.

  NTLM-Domæne

Angiv domænenavnet for NTLM-sikkerhedsprotokol.

  Deaktiver fejlen "SMTP-server ikke konfigureret"

 • Fra*
 • Til

Skjul fejlmeddelelsen "SMTP-server ikke konfigureret".

Faxserverens scanningsindstillinger

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Billedformat

 • TIFF (.tif)
 • PDF (.pdf)*
 • XPS (.xps)

Angiv filformatet for det scannede billede.

  Indholdstype

 • Tekst*
 • Tekst/foto
 • Foto
 • Grafik

Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdet af originaldokumentet.

  Indholdskilde

 • Sort-hvid laserprinter
 • Farvelaserprinter*
 • Inkjet
 • Foto/Film
 • Blad
 • Avis
 • Tryk på
 • Andet

Forbedr udskrivningsresultat baseret på kilden til originaldokumentet.

  Faxopløsning

 • Standard*
 • Fin
 • Superfin
 • Ultrafin

Indstil faxopløsningen.

  Sider

 • Fra*
 • Kort kant
 • Lang kant

Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.

  Sværtning

 • 1-9 (5*)

Indstil udskriftens sværtning.

  Papirretning

 • Stående*
 • Liggende

Angiv tekst- og grafikretning på siden.

  Originalstørrelse

 • [Liste over papirstørrelser]

Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.

Bemærkninger:

 • Blandede størrelser er standardindstilling i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
 • Indstillingen kan variere afhængigt af din printermodel.

  Anvend flersidet TIFF

 • Fra
 • Til*

Vælg mellem enkeltsidede og flersidede TIFF-filer.

Var denne artikel nyttig?
Top