Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Проверка на свързването на принтера

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Network (Мрежа) > Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа).

  2. Проверете първия раздел на Страница за настройка на мрежа и потвърдете, че състоянието е Свързано.

    Ако състоянието е несвързано, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top