Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Дезактивиране на Wi‑Fi мрежата

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Network Overview (Преглед на мрежа) > Active Adapter (Активен адаптер) > Standard Network (Стандартна мрежа).

  2. Следвайте инструкциите на дисплея.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top