Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Standardindstillinger for e-mail

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Emne

Angiv e-mailemnet og meddelelsen.

  Meddelelse

  Filnavn

Angiv filnavnet for det scannede dokument.

  Format

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Angiv filformatet for det scannede dokument.

  PDF-indstil.

 • PDF-version (1,5*)
 • Arkivversion (A-1a*)
 • Sikker (Fra*)
 • Arkiv (PDF/A) (Fra*)

Konfigurer PDF-indstillinger for det scannede dokument.

Bemærk!  Arkivversion og Arkiv (PDF/A) understøttes kun, hvis PDF-version er indstillet til 1.4.

  Indholdstype

 • Tekst
 • Tekst/foto*
 • Foto
 • Grafik

Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdstypen af originaldokumentet.

  Farve

 • Sort-hvid
 • Grå
 • Farve*

Indstil printeren til at indfange filindhold i farve eller sort/hvid.

  Opløsning

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Angiv opløsningen for det scannede billede.

  Sværtning

 • 1-9 (5*)

Juster sværtningen i det scannede billede.

  Papirretning

 • Stående*
 • Liggende

Angiv retningen på originaldokumentet.

  Originalstørrelse

 • Blandede størrelser*

Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.

Avanceret billedbehandling
Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Farvebalance

 • Cyan - Rød (0*)
 • Magenta - Grøn (0*)
 • Gul - Blå (0*)

Juster farveintensiteten for cyan, magenta og gul.

  Kontrast

 • Bedst til indhold*
 • 0-5

Angiv kontrasten for det scannede billede.

  Fjern baggrund

 • Niveau (0*)

Fjern baggrundsfarve eller billedstøj fra originaldokumentet.

  Scan kant-til-kant

 • Til
 • Fra*

Scan originaldokumentet fra kant til kant.

Admin-kontrol
Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Maks. e-mailstørrelse

 • 0-65535 (0*)

Angiv den tilladte filstørrelse for hver e-mail.

  Fejlmeddelelse om størrelse

Angiv en fejlmeddelelse, som printeren sender, når en e-mail overstiger den tilladte filstørrelse.

Bemærk!  Du kan skrive op til 1024 tegn.

  Send mig en kopi

 • Vises aldrig*
 • Slået til som standard
 • Slået fra som standard
 • Altid aktiveret

Send en kopi af e-mailen til dig selv.

  Tekststandard

 • 5-95 (75*)

Indstil tekstkvaliteten af det indhold, der scannes.

  Tekst/foto-standard

 • 5-95 (75*)

Indstil tekst- og fotokvaliteten af det indhold, der scannes.

  Fotostandard

 • 5-95 (50*)

Indstil fotokvaliteten af det indhold, der scannes.

  Transmissionslog

 • Udskriv log*
 • Udskriv ikke log
 • Udskriv kun ved fejl

Udskriv en transmissionslog til e-mailscanninger.

  Papirkilde til logfil

 • Papirmagasin [x] (1*)
 • MP-arkføder

Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler til e-mail.

  Tillad Gem som genvej

 • Til*
 • Fra

Gem en e-mailadresse som en genvej.

  Nulstil e-mailoplysninger efter afsendelse

 • Til*
 • Fra

Nulstiller felterne Til, Emne, Besked og Filnavn til deres standardværdier efter afsendelse af en e-mail.

Var denne artikel nyttig?
Top