Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Сканиране от флаш устройство

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Формат

 • JPEG (.jpg)
 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)

Посочва формата на файла за сканираното изображение.

  PDF настройки

 • PDF Version (Версия на PDF) (1,5*)
 • Archival Version (Архивна версия) (A‑1a*)
 • Secure (Защитено) (Off (Изкл.)*)
 • Archival (PDF/A) (Архивни (PDF/A) (Off (Изкл.)*)

Конфигуриране на PDF настройките на сканираното изображение.

Забележка:  Archival Version (Архивна версия) и Archival (PDF/A) (Архивни (PDF/A) се поддържат само ако PDF Version (Версия на PDF) е зададена на 1,4.

  Вид съдържание

 • Текст
 • Текст/снимка*
 • Графики
 • Снимка

Подобрява изходния резултат въз основа на вида съдържание на оригиналния документ.

  Цвят

 • Черно-бяло
 • Сиво
 • Цветно*

Задава принтера да отпечатва съдържание на файл в цвят или черно-бяло.

  Разделителна способност

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Задава разделителната способност на сканираното изображение.

  Мрак

 • 1 – 9 (5*)

Посочва тъмнината на сканираното изображение.

  Ориентация

 • Вертикална ориентация*
 • Пейзаж

Посочва ориентацията на оригиналния документ.

  Оригинален размер

 • Mixed Sizes (Смес. размери)*

Посочва размера на хартията на оригиналния документ.

  Име на файл

Посочва името файла на сканираното изображение.

Усъвършенствани изображения
Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Баланс на цветовете

 • Циан – Червен (0*)
 • Магента – Зелен (0*)
 • Yellow ‑ Blue (Жълт – Син) (0*)

Регулира интензивността на цвета за циан, магента и жълто.

  Контраст

 • Оптимално за съдържание*
 • 0 – 5

Посочва контраста на сканираното изображение.

  Изчистване на фона

 • Level (Ниво) (0*)

Премахва фоновия цвят или цифровия шум на изображението от оригиналния документ.

  Сканиране от край до край

 • Off (Изкл.)*
 • On (Вкл.)

Сканира оригиналния документ от край до край.

Контроли за администратор
Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Настройки по подразбиране за текст

 • 5 – 95 (75*)

Задава качеството на текст на сканираното изображение.

  Осн. настр. за текст/снимка

 • 5 – 95 (75*)

Задава качеството на текст и снимка на сканираното изображение.

  Настройки по подразбиране за снимка

 • 5 – 95 (50*)

Задава качеството на снимка на сканираното изображение.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top