Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Indstilling af fortrolig udskrift

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Maks. ugyldige PIN koder

 • 2-10 (0*)

Indstil det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes.

Bemærkninger:

 • En værdi på nul slår denne indstilling fra.
 • Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.

  Fortroligt jobudløb

 • Fra*
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uge

Angiv udløbstiden for fortrolige udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Hvis dette menupunkt ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerens hukommelse, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi.
 • Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.

  Udløb for gentagne job

 • Fra*
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uge

Indstil udløbstiden for et udskriftsjob, som du ønsker at gentage.

  Udløb for job m. godkend

 • Fra*
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uge

Indstil udløbstiden, som printeren bruger til at udskrive en kopi til brugeren, så kopiens kvalitet kan undersøges, før de resterende kopier udskrives.

  Udløb for reserv. job

 • Fra*
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uge

Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob til senere udskrivning.

  Kræv, at alle job skal tilbageholdes

 • Fra*
 • Til

Indstil printeren til at tilbageholde alle udskriftsjob.

  Bevar identiske dokumenter

 • Fra*
 • Til

Gør det muligt at gemme dokumenter med det samme filnavn.

Var denne artikel nyttig?
Top