Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger

Konfigurer SMTP-indstillingerne (Simple mail Transfer Protocol) til at sende et scannet dokument via e-mail. Indstillingerne afhænger af hver e-mailtjenesteudbyder. Der er flere oplysninger i e-mailtjenesteudbydere.

Før du begynder, skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket har forbindelse til internettet.

  Ved brug af guiden til opsætning af e-mail i printeren

  Bemærk!  Før du bruger guiden, skal du kontrollere, at printerens firmware er opdateret. Der er flere oplysninger i Opdatere firmware.

 1. Fra startskærmen skal du trykke på E‑mail.

 2. Tryk på Opsæt nu, og indtast derefter din e-mailadresse.

 3. Indtast adgangskoden.

  Bemærk!  Afhængigt af din e-mailtjenesteudbyder skal du indtaste din kontoadgangskode, din adgangskode til app eller din godkendelsesadgangskode. Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over e-mailtjenesteudbydere, og derefter skal du se efter Enhedsadgangskode.

 4. Tryk på OK.

Bemærk!  Hvis din udbyder ikke står på listen, eller hvis du har brug for flere oplysninger om din e-mailopsætning, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne for Primær SMTP-gateway, Primær SMTP-gatewayport, Brug SSL/TLS og SMTP-servergodkendelse og derefter fortsætte med opsætningen.

  Ved hjælp af menuen Indstillinger i printeren

 1. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > E-mail > Opsætning af E-mail.

 2. Konfiguration af indstillinger.

  Bemærkninger:

  • Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over e-mailtjenesteudbydere.
  • Hvis du har en e-mailtjenesteudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

  Ved hjælp af Embedded Web Server

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > E-mail.

 3. Konfigurer indstillingerne i afsnittet E-mailopsætning.

  Bemærkninger:

  • Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over e-mailtjenesteudbydere.
  • Hvis du har en e-mailtjenesteudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.
 4. Klik på Gem.

E-mailtjenesteudbydere

Bemærkninger:

 • Hvis du støder på fejl, når du bruger de angivne indstillinger, skal du kontakte din e-mail-tjenesteudbyder.
 • Kontakt din udbyder vedrørende e-mailtjenesteudbydere, der ikke er på listen.

  AOL-mail

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.aol.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden AOL-kontosikkerhed og derefter klikke på Generer adgangskode til app.

  Comcast-mail

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.comcast.net

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Kontoadgangskode

  Gmail

  Bemærk!  Kontroller, at totrinsbekræftelse er aktiveret på din Google-konto. Hvis du vil aktivere totrinsbekræftelse, skal du gå til siden Google-kontosikkerhed, logge på din konto og derfter derefter klikke på Totrinsbekræftelse i afsnittet "Log på Google".

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.gmail.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærkninger:

  • Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden Google-kontosikkerhed, logge på din konto og derefter klikke på Adgangskoder til app i afsnittet "Log på Google".
  • "Adgangskoder til app" vises kun, hvis totrinsbekræftelse er aktiveret.

  iCloud-mail

  Bemærk!  Kontroller, at totrinsbekræftelse er aktiveret på din konto.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.mail.me.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden iCloud-kontohåndtering, logge på din konto og derefter klikke på Generer adgangskode i afsnittet Sikkerhed.

  Mail.com

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.mail.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Kontoadgangskode

  NetEase-mail (mail.126.com)

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for NetEase mail og derefter aktivere enten IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.126.com

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til godkendelse

  Bemærk!  Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  NetEase-mail (mail.163.com)

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for NetEase mail og derefter aktivere enten IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.163.com

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til godkendelse

  Bemærk!  Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  NetEase-mail (mail.yeah.net)

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for NetEase mail og derefter aktivere enten IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.yeah.net

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til godkendelse

  Bemærk!  Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  Outlook Live

  Disse indstillinger gælder for e-maildomænerne outlook.com og hotmail.com.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.office365.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til konto eller app

  Bemærkninger:

  • For konti, hvor totrinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode.
  • For konti, hvor totrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden Outlook Live-kontohåndtering og derefter logge på din konto.

  QQ-mail

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > Konto på startsiden for QQ-mail. I afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste skal du aktivere enten POP3-/SMTP-tjeneste eller IMAP-/SMTP-tjeneste.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.qq.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Godkendelseskode

  Bemærk!  Hvis du vil generere en godkendelseskode, skal du klikke på Indstillinger > Konto på startsiden for QQ-mail og derefter klikke på Generer godkendelseskode i afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste.

  Sina-mail

  Bemærk!  Sørg for, at POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > Flere indstillinger > User-end POP/IMAP/SMTP på startsiden for Sina-mail og derefter aktivere POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.sina.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Godkendelseskode

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en godkendelseskode, skal du klikke på Indstillinger > Flere indstillinger > User-end POP/IMAP/SMTP på e‑mailstartsiden og derefter aktivere godkendelseskodestatus.

  Sohu-mail

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Valgmuligheder > Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for Sohu-mail og derefter aktivere enten IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.sohu.com

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Uafhængig adgangskode

  Bemærk!  Den uafhængige adgangskode angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  Yahoo! Mail

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.mail.yahoo.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden Yahoo-kontosikkerhed, logge ind på din konto og derefter klikke på Opret adgangskode til app.

  Zoho-mail

  IndstillingVærdi

  Primær SMTP gateway

  smtp.zoho.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Svaradresse

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til konto eller app

  Bemærkninger:

  • For konti, hvor totrinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode.
  • For konti, hvor totrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden Zoho-mail-kontosikkerhed, logge ind på din konto og derefter klikke på Opret en ny adgangskode i afsnittet App-specifikke adgangskoder.
Var denne artikel nyttig?
Top