Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Odeslání faxu

Použití ovládacího panelu

 1. Položte originální dokument do zásobníku podavače ADF nebo na skleněnou plochu skeneru.

 2. Na domovské obrazovce stiskněte možnost Faxování a poté zadejte potřebné údaje.

 3. V případě potřeby nakonfigurujte další nastavení faxu.

 4. Odešlete faxovou úlohu.

Pomocí počítače

Poznámka:  Zkontrolujte, zda je nainstalován univerzální faxový ovladač.

  Uživatelé se systémem Windows

 1. Otevřete dokument a klepněte na položky Soubor > Tisk.

 2. Vyberte tiskárnu a potom klepněte na možnost Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

 3. Klepněte na položky Faxování > Zapnout fax a poté zadejte číslo příjemce.

 4. V případě potřeby nakonfigurujte další nastavení faxu.

 5. Odešlete faxovou úlohu.

  Uživatelé se systémem Macintosh

 1. Otevřete dokument a zvolte nabídku Soubor > Tisk.

 2. Vyberte tiskárnu a zadejte číslo příjemce.

 3. V případě potřeby nakonfigurujte další nastavení faxu.

 4. Odešlete faxovou úlohu.

Byl tento článek užitečný?
Top