Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Přidání zástupce síťové složky

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámky:

    • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klepněte na možnost Zástupci > Přidat zástupce.

  3. Z nabídky Typ zástupce vyberte možnost Síťová složka a poté nakonfigurujte nastavení.

  4. Použijte změny.

Byl tento článek užitečný?
Top