Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Scanning til en computer

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

 • Printerens firmware er opdateret. Der er flere oplysninger i Opdatere firmware.
 • Computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

  Til Windows-brugere

  Brug af Lexmark ScanBack-hjælpeprogrammet

 1. Kør Lexmark ScanBack-hjælpeprogrammet fra computeren, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!  Du kan downloade hjælpeprogrammet ved at gå til www.lexmark.com/downloads.

 2. Klik på Opsætning, og tilføj derefter printerens IP-adresse.

  Bemærk!  Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

 3. Klik på Luk > Næste.

 4. Vælg størrelsen på originaldokumentet, og klik derefter på Næste.

 5. Vælg et filformat og en scanningsopløsning, og klik derefter på Næste.

 6. Indtast et entydigt scanningsprofilnavn, og klik derefter på Næste.

 7. Gå til det sted, du vil gemme det scannede dokument, angiv et filnavn, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!  Hvis du vil genbruge scanningsprofilen, skal du aktivere Opret genvej og derefter oprette et entydigt genvejsnavn.

 8. Klik på Afslut.

 9. Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.

 10. Fra printerens startskærm skal du trykke på Scan to Computer og derefter vælge en scanningsprofil.

  Bemærk!  Sørg for, at Scan to Computer er aktiveret. På startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Synlige ikoner på startskærm > Scan to Computer > Visning.

  Brug af Windows Fax og scanning

  Bemærk!  Kontroller, at printeren er føjet til computeren. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af printere til en computer.

 1. Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.

 2. Åbn Windows Fax og scanning på computeren.

 3. Vælg en scannerkilde i menuen Kilde.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre udskriftsindstillingerne.

 5. Scan dokumentet.

  Til Macintosh-brugere

  Bemærk!  Kontroller, at printeren er føjet til computeren. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af printere til en computer.

 1. Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.

 2. Gør ét af følgende på computeren:

  • Åbn Billedtagning.
  • Åbn Printere og scannere, og vælg derefter en printer. Klik på Scan > Åbn scanner.
 3. Gør ét eller flere af følgende fra vinduet Scanner:

  • Vælg, hvor det scannede dokument skal gemmes.
  • Vælg størrelsen på originaldokumentet.
  • Hvis du vil scanne fra den automatiske dokumentføder, skal du vælge Dokumentføder i menuen Scanning eller aktivere Brug dokumentføder.
  • Konfigurer om nødvendigt scanningsindstillingerne.
 4. Klik på Scan.

Var denne artikel nyttig?
Top