Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

 • Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Actualizare firmware.
 • Imprimanta şi computerul sunt conectate la aceeaşi reţea.

  Pentru utilizatorii de Windows

  Utilizarea Lexmark ScanBack Utility

 1. De pe computer, executaţi Lexmark ScanBack Utility, apoi faceţi clic pe Următorul.

  Notă:  Pentru a descărca utilitarul, accesaţi www.lexmark.com/downloads.

 2. Faceţi clic pe Configurare şi apoi adăugaţi adresa IP a imprimantei.

  Notă:  Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

 3. Faceţi clic pe Închidere > Următorul.

 4. Selectaţi dimensiunea documentului original, apoi faceţi clic pe Următorul.

 5. Selectaţi un format de fişier şi rezoluţia de scanare, apoi faceţi clic pe Următorul.

 6. Introduceţi un nume unic al profilului de scanare şi apoi faceţi clic pe Următorul.

 7. Navigaţi până la locaţia în care doriţi să salvaţi documentul scanat, creaţi un nume de fişier şi faceţi clic pe Următorul.

  Notă:  Pentru a reutiliza profilul de scanare, activaţi Creare comandă rapidă şi apoi creaţi un nume de comandă rapidă unic.

 8. Faceţi clic pe Finish (Terminare).

 9. Încărcaţi un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.

 10. Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeţi Scanare către computer, apoi selectaţi un profil de scanare.

  Notă:  Asiguraţi-vă că opţiunea Scanare către computer este activată. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire > Scanare către computer > Afişaj.

  Utilizarea faxului şi a scanării Windows

  Notă:  Asiguraţi-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Adăugarea de imprimante la un computer.

 1. Încărcaţi un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.

 2. De pe computer, deschideţi Fax şi scanare Windows.

 3. Din meniul Sursă, selectaţi un scaner sursă.

 4. Dacă este nevoie, modificaţi setările SharePoint.

 5. Scanaţi documentul.

  Pentru utilizatorii de Macintosh

  Notă:  Asiguraţi-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Adăugarea de imprimante la un computer.

 1. Încărcaţi un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scanerului.

 2. De pe computer, efectuaţi una dintre următoarele:

  • Deschideţi Capturare imagini.
  • Deschideţi Imprimante şi scanere, apoi selectaţi o imprimantă. Faceţi clic pe Scanare > Deschidere scaner.
 3. Din fereastra Scaner, efectuaţi una sau mai multe dintre următoarele:

  • Selectaţi unde doriţi să salvaţi documentul scanat.
  • Selectarea dimensiunii documentului original.
  • Pentru a scana din ADF, selectaţi Alimentator de documente din Meniul Scanare sau activaţi Utilizare alimentator de documente.
  • Dacă este necesar, configuraţi setările de scanare.
 4. Faceţi clic pe Scanare.

Consideraţi acest articol util?
Top