Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Vyhledání informací o tiskárně

Co hledáte?Kde to najdete

Pokyny k počáteční instalaci:

 • Připojení tiskárny
 • Instalace softwaru tiskárny

Podívejte se do dokumentace k nastavení dodané s tiskárnou nebo na adresu http://support.lexmark.com.

Více pokynů k instalaci a používání tiskárny:

 • Výběr a skladování papíru a speciálních médií
 • Zakládání papíru
 • Konfigurace nastavení tiskárny
 • Zobrazení a tisk dokumentů a fotografií
 • Instalace a používání softwaru tiskárny
 • Konfigurace tiskárny v síti
 • Péče a údržba tiskárny
 • Řešení problémů

Středisko informací – na adrese http://infoserve.lexmark.com.

Produktová videa – na adrese http://infoserve.lexmark.com/idv/.

Nápověda k používání softwaru tiskárny

Nápověda pro operační systémy Microsoft Windows nebo Macintosh – otevřete softwarový program tiskárny nebo aplikaci a poté klepněte na možnost Nápověda.

Klepnutím na tlačítko zobrazíte kontextové informace.

Poznámky:

 • Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny.
 • V závislosti na operačním systému je software tiskárny uložen ve složce programů tiskárny nebo na ploše.

Nejnovější doplňující informace, aktualizace a zákaznická podpora:

 • Dokumentace
 • Ovladače ke stažení
 • Podpora prostřednictvím chatu
 • E-mailová podpora
 • Telefonická podpora

Přejděte na web http://support.lexmark.com.

Poznámka:  Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a poté produkt.

Kontaktní informace podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou.

Až budete kontaktovat zákaznickou podporu, mějte připravené následující informace:

 • Místo a datum nákupu
 • Typ zařízení a sériové číslo
 • Informace o bezpečnosti
 • Informace o regulačních předpisech
 • Informace o záruce
 • Informace o životním prostředí

Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu:

 • V USA – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce, jímž je opatřena tato tiskárna, nebo se podívejte na adresu http://support.lexmark.com.
 • Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou.

Informační příručka – Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou nebo na adrese http://support.lexmark.com.

Byl tento článek užitečný?
Top