Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Aspect

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Feţe

 • 1 faţă*
 • 2 feţe

Specificaţi dacă se imprimă pe o singură faţă sau pe ambele feţe ale paginii.

  Stil răsturnare pagină

 • Muchia lungă*
 • Muchie scurtă

Stabiliţi care latură a hârtiei este legată de imprimarea faţă-verso.

Notă:  În funcţie de opţiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informaţie imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.

  Pagini goale

 • Imprimare
 • Nu se imprimă*

Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.

  Asamblare

 • Dezactivat [1,1,1,2,2,2]
 • Activat [1,2,1,2,1,2]*

În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt aşezate în ordine.

  Coli de separare

 • Fără*
 • Între copii
 • Între lucrări
 • Între pagini

Inserarea colilor de separare goale la imprimare.

  Sursă coală separatoare

 • Tava [x] (1*)
 • Alimentator MF

Specificaţi sursa hârtiei pentru coala de separare.

  Pagini pe faţă

 • Dezactivat*
 • 2 pagini pe faţă
 • 3 pagini pe faţă
 • 4 pagini pe faţă
 • 6 pagini pe faţă
 • 9 pagini pe faţă
 • 12 pagini pe faţă
 • 16 pagini pe faţă

Imprimă mai multe imagini pe o singură faţă a hârtiei.

  Ordonare pagini per faţă

 • Orizontal*
 • Rotire pe orizontală
 • Vertical
 • Rotire pe verticală

Specifică poziţionarea imaginilor multiple de pe pagină atunci când se utilizează Pagini per faţă.

Notă:  Poziţionarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină şi de orientarea acestora.

  Orientare pagini per faţă

 • Auto*
 • Vedere
 • Portret

Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per faţă.

  Chenar Pagini per faţă

 • Fără*
 • Compact

Imprimaţi un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizaţi setarea Pagini per faţă.

  Copii

 • 1-9999 (1*)

Specificaţi numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.

  Zonă de imprimare

 • Normal*
 • Întreaga pagină

Setaţi suprafaţa imprimabilă pe o coală de hârtie.

Consideraţi acest articol util?
Top