Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

PCL

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Nume font

 • [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)

Selectaţi un font din sursa de fonturi specificată.

  Set de simboluri

 • [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC‑8*)

Specificaţi setul de simboluri pentru fiecare nume de font.

Notă:  Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice şi numerice, semne de punctuaţie şi simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text ştiinţific.

  Pas

 • 0,08-100,00 (10,00*)

Specificaţi pasul pentru fonturile fixe sau monospaţiu.

Notă:  Pasul reprezintă numărul de caractere cu lăţime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.

  Orientare

 • Portret*
 • Vedere
 • Inversare portret
 • Inversare vedere

Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.

  Rânduri pe pagină

 • 1–255

Specificaţi numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®.

Note:

 • Acest element de meniu activează distanţierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii.
 • 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internaţională prestabilită din fabrică este 64.

  Lăţime minimă a liniei PCL5

 • 1-30 (2*)

Setează lăţimea minimă a cursei iniţiale.

Notă:  Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.

  Lăţimea minimă a liniei PCLXL

 • 1-30 (2*)

  Lăţime A4

 • 198  mm*
 • 203  mm

Specifică lăţimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4.

Notă:  Pagina logică este spaţiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.

  CR automat după LF

 • Dezactivat*
 • Activat

Setaţi imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou.

Notă:  Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziţia cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.

  LF automat după CR

 • Dezactivat*
 • Activat

Setaţi imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.

  Renumerotare tăvi

 • Atribuire alimentator multifuncţional
 • Atribuire tavă [x]
 • Atribuire hârtie alimentată manual
 • Atribuire plic alimentat manual

Configuraţi imprimanta să funcţioneze cu alt driver de imprimare sau aplicaţie personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.

Alegeţi una dintre următoarele opţiuni:

 • Dezactivat* – Imprimanta utilizează atribuirile surselor de hârtie implicite din fabrică.
 • Fără – Sursa de hârtie ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie.
 • 0 – 199 – Selectaţi o valoare numerică pentru a atribui o valoare personalizată unei surse de hârtie.

  Renumerotare tăvi

 • Vizualizare valori prestabilite din fabrică

Afişează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.

  Renumerotare tăvi

 • Restabilire valori implicite

Restabiliţi valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.

  Expirare imprimare

 • Dezactivată
 • Activat*

Setaţi imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă un interval de timp specificat în secunde.

Notă:  Opţiunea Timp de expirare imprimare este afişată numai atunci când este activată opţiunea Expirare imprimare.

  Timp de expirare imprimare

 • 1–255 (90*)
Consideraţi acest articol util?
Top