Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

IPSec

Notă:  Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Activare IPSec

 • Dezactivat*
 • Activat

Activaţi Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).

  Configuraţie de bază

 • Implicit*
 • Compatibilitate
 • Securizat

Setaţi configuraţia de bază a IPSec.

Notă:  Acest element de meniu apare numai atunci când opţiunea Activare IPSec este setată la Activat.

  Propunere grup DH (Diffie-Hellman)

 • modp2048 (14)*
 • modp3072 (15)
 • modp4069 (16)
 • modp6144 (17)

Setaţi criptarea IPSec.

Note:

 • Propunere grup DH (Diffie-Hellman) se afişează numai atunci când Configuraţie de bază este setată la Compatibilitate.
 • Durată de viaţă IKE SA (ore) şi Durată de viaţă IPSec SA (ore) se afişează numai atunci când Configuraţie de bază este setată la Securizat.

  Durată de viaţă IKE SA (Ore)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 24*

  Durată de viaţă IPSec SA (Ore)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8*
 • 24

  Metodă de criptare propusă

 • 3DES
 • AES*

Specificaţi metodele de criptare şi autentificare pentru conectare în siguranţă la o reţea.

Notă:  Aceste elemente de meniu apar numai când opţiunea Configuraţie de bază este setată la Compatibilitate.

  Metodă de autentificare propusă

 • SHA1
 • SHA256*
 • SHA512

  Certificat dispozitiv IPSec

Precizaţi un certificat IPSec.

Notă:  Acest element de meniu apare numai atunci când opţiunea Activare IPSec este setată la Activat.

  Conexiuni autentificate cheie predistribuită

 • Gazda [x]
  • Adresă
  • Cheie

Configuraţi conexiunile autentificate ale imprimantei.

Notă:  Aceste elemente de meniu apar numai când opţiunea Activare IPSec este setată la Activat.

  Conexiuni autentificate prin certificat

 • Gazda [x] Adresă[/sureţea]
  • Adresă[/subreţea]
Consideraţi acest articol util?
Top