Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Setări implicite e-mail

Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Subiect

Specificaţi subiectul şi mesajul e-mailului.

  Mesaj

  Nume fişier

Precizaţi numele fişierului pentru documentul scanat.

  Format

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Specificaţi formatul de fişier pentru documentul scanat.

  Setări PDF

 • Versiune PDF (1.5*)
 • Versiune arhivare (A-1a*)
 • Securizat (Dezactivat*)
 • Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)

Configuraţi setările PDF ale documentului scanat.

Notă:  Opţiunile Versiune arhivare şi Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.

  Tip conţinut

 • Text
 • Text/Foto*
 • Foto
 • Grafică

Îmbunătăţiţi rezultatul pe baza tipului de conţinut al documentului original.

  Color

 • Alb-negru
 • Gri
 • Color*

Setaţi imprimanta pentru a captura conţinutul fişierului color sau alb-negru.

  Rezoluţie

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Setează rezoluţia imaginii scanate.

  Întunecare

 • 1-9 (5*)

Ajustează luminozitatea imaginii scanate.

  Orientare

 • Portret*
 • Vedere

Precizarea orientării documentului original.

  Dimensiune original

 • Dimensiuni amestecate*

Setează dimensiunea hârtiei documentului original.

Imagini complexe
Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Balanţă de culori

 • Cyan – Roşu (0*)
 • Magenta – Verde (0*)
 • Galben – Albastru (0*)

Reglaţi intensitatea culorilor pentru cyan, magenta şi galben.

  Contrast

 • Optim pentru conţinut*
 • 0–5

Specificaţi contrastul pentru imaginea scanată.

  Eliminare fundal

 • Nivel (0*)

Eliminaţi culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original.

  Scanare de la muchie la muchie

 • Activat
 • Dezactivat*

Scanaţi documentul original de la o margine la alta.

Comenzi administrator
Element de meniuDescriere

Notă:  Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

  Dimensiune maximă e-mail

 • 0-65535 (0*)

Setaţi dimensiunea permisă a fişierului pentru fiecare e-mail.

  Mesaj eroare de dimensiune

Specificaţi un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depăşeşte dimensiunea permisă a fişierului.

Notă:  Puteţi introduce până la 1.024 de caractere.

  Trimiteţi-mi o copie

 • Nu apare niciodată*
 • Implicit activat
 • Implicit dezactivat
 • Activat permanent

Trimiteţi o copie a mesajului de e-mail la dvs.

  Implicit text

 • 5-95 (75*)

Setaţi calitatea textului din conţinutul scanat.

  Prestabilit text/foto

 • 5-95 (75*)

Setaţi calitatea textului şi a imaginii din conţinutul scanat.

  Implicit foto

 • 5-95 (50*)

Setaţi calitatea imaginii din conţinutul scanat.

  Jurnal trimitere

 • Se imprimă jurnalul*
 • Nu se imprimă jurnalul
 • Se imprimă numai în caz de eroare

Imprimaţi un jurnal de trimitere pentru scanările trimise prin e-mail.

  Sursă hârtie jurnal

 • Tava [x] (1*)
 • Alimentator MF

Specificaţi sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de e-mail.

  Se permite salvarea drept comandă rapidă

 • Activat*
 • Dezactivat

Salvaţi o adresă de e-mail drept comandă rapidă.

  Resetaţi informaţiile despre poşta electronică după trimitere

 • Activat*
 • Dezactivat

Resetaţi câmpurile Către, Subiect, Mesaj şi Nume fişier la valorile implicite după trimiterea unui e-mail.

Consideraţi acest articol util?
Top