Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

  Uživatelé se systémem Windows

 1. Otevřete dokument a klepněte na položky Soubor > Tisk.

 2. Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

 3. Klepněte na položku Vytisknout a uložit.

 4. Vyberte možnost Použít režim Tisk a podržení úlohy a zadejte uživatelské jméno.

 5. Zvolte typ tiskové úlohy (důvěrná, opakovaná, vyhrazená nebo ověřovací).

  Pokud je tisková úloha důvěrná, zadejte čtyřmístný kód PIN.

 6. Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

 7. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu.

  • U důvěrných úloh přejděte na:
  • Pozdržené úlohy >  vyberte své uživatelské jméno > Důvěrné >  zadejte kód PIN >  vyberte tiskovou úlohu >  nakonfigurujte nastavení > Tisk
  • U jiných tiskových úloh přejděte na:
  • Pozdržené úlohy >  vyberte své uživatelské jméno >  vyberte tiskovou úlohu >  nakonfigurujte nastavení > Tisk

  Uživatelé se systémem Macintosh

 1. Otevřete dokument a zvolte nabídku Soubor > Tisk.

  V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.

 2. Z možností tisku nebo nabídky Kopie a strany vyberte možnost Směrování úloh.

 3. Zvolte typ tiskové úlohy (důvěrná, opakovaná, vyhrazená nebo ověřovací).

  Pokud je tisková úloha důvěrná, zadejte uživatelské jméno a čtyřmístný kód PIN.

 4. Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

 5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu.

  • U důvěrných úloh přejděte na:
  • Pozdržené úlohy >  vyberte své uživatelské jméno > Důvěrné >  zadejte kód PIN > vyberte tiskovou úlohu >  nakonfigurujte nastavení > Tisk
  • U jiných tiskových úloh přejděte na:
  • Pozdržené úlohy >  vyberte své uživatelské jméno >  vyberte tiskovou úlohu >  nakonfigurujte nastavení > Tisk
Byl tento článek užitečný?
Top