Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Konfigurace důvěrných úloh

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Zabezpečení > Nastavení důvěrného tisku

 2. Nakonfigurujte síťové nastavení.

  PoložkaFunkce

  Max. počet neplatných kódů PIN

  Nastaví počet možných zadání neplatného kódu PIN.

  Poznámka:  Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem.

  Doba platnosti důvěrné úlohy

  Nastaví dobu platnosti důvěrných tiskových úloh.

  Poznámka:  Pozdržené důvěrné úlohy se uloží v tiskárně, dokud nejsou uvolněny nebo odstraněny manuálně.

  Doba platnosti opakované úlohy

  Nastaví dobu platnosti opakované tiskové úlohy.

  Poznámka:  Pozdržené opakované úlohy se uloží do paměti tiskárny pro opakovaný tisk.

  Doba platnosti ověřené úlohy

  Nastaví dobu platnosti, po kterou tiskárna vytiskne kopii předtím, než vytiskne zbývající kopie.

  Poznámka:  Ověřovací úlohy vytisknou jednu kopii k ověření, zda je v pořádku první kopie, před vytištěním zbývajících kopií.

  Doba platnosti vyhrazené úlohy

  Nastaví dobu platnosti, po kterou tiskárna uloží tiskové úlohy.

  Poznámka:  Vyhrazené úlohy se po vytištění automaticky odstraňují.

  Vyžadovat pozdržení všech úloh

  Nastaví tiskárnu pro pozdržení všech tiskových úloh.

  Zachovat duplicitní dokumenty

  Nastavte tiskárnu na tisk všech dokumentů se stejným názvem souboru.

Byl tento článek užitečný?
Top