Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Tisk z profilu Cloud Connector

  1. Na domovské obrazovce stiskněte položku Kopírovat kartu.

  2. Vyberte poskytovatele cloudových služeb, poté vyberte profil.

    Poznámka:  Více informací o vytvoření profilu Cloud Connector naleznete v sekci Vytvoření profilu Cloud Connector.

  3. Stiskněte možnost Tisk a poté vyberte soubor.

    V případě potřeby změňte nastavení.

    Poznámka:  Nezapomeňte vybrat podporovaný soubor.

  4. Vytiskněte dokument.

Byl tento článek užitečný?
Top