Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Nastavení e-mailových upozornění

  Nastaví tiskárnu tak, aby zasílala e-mailové zprávy, dochází-li spotřební materiál, je-li zapotřebí vyměnit či přidat papír nebo odstranit uvíznutý papír.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > Zařízení > Oznámení > Nastavení výstrah e-mailem a poté nakonfigurujte nastavení.

 3. Klepněte na možnost Nastavení seznamů e-mailových adres a výstrah e-mailem a poté nakonfigurujte nastavení.

 4. Použijte změny.

Byl tento článek užitečný?
Top