Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Избор на място за принтера

 • Оставете достатъчно място за отваряне на тавите, капаците и вратичките и за инсталиране на хардуерни опции.
 • Поставете принтера близо до електрически контакт.
 • ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

  ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

 • Уверете се, че въздушният поток в помещението отговаря на най-новите изисквания на стандарта 62 на ASHRAE или стандарт 156 на Техническия комитет на Европейския комитет за стандартизация.
 • Осигурите равна, здрава и стабилна повърхност.
 • Дръжте принтера:
  • Чист, сух и незапрашен
  • Далеч от отделни скоби от телбод или кламери
  • Далеч от пряко излагане на въздушния поток на климатици, отоплителни уреди или вентилатори
  • При условия, които не включват директна слънчева светлина или силно количество влага
 • Спазвайте препоръчителните температури и избягвайте резки промени.
 • Околна температура

  от 10 до 32,2 °C (от 50 до 90 °F)

  Температура на съхранение

  от -40 до 40°C (от -40 до 104°F)
 • За добра вентилация е необходимо да осигурите следното препоръчително свободно пространство около принтера:
 • 1

  Отгоре

  305 мм (12 инча)

  2

  Задна страна

  100 мм (3,94 инча)

  3

  Дясна страна

  76,2 mm (3 in.)

  4

  Предна страна

  305 мм (12 инча)
  Минималното необходимо пространство пред принтера е 76 мм (3 инча).

  5

  Лява страна

  110 мм (4,33 инча)
Полезна ли ви беше тази статия?
Top