Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера

За да разрешите този проблем, купувайте касети за правилния регион, отговарящ на региона на принтера, или касети, които могат да се използват в целия свят.

  • Първата цифра след 42 в съобщението посочва региона на принтера.
  • Втората цифра след 42 в съобщението посочва региона на касетата.
Региони на касета с тонер и принтер
РегионЦифров код

За целия свят или за неопределен регион

0

Северна Америка (САЩ, Канада)

1

Европейско икономическо пространство, Западна Европа, Северни държави, Швейцария

2

Азиатско-тихоокеански регион

3

Латинска Америка

4

Останалата част от Европа, Близкия изток, Африка

5

Австралия, Нова Зеландия

6

Невалиден регион

9

Забележка:  За да откриете регионалните настройки на принтера и касетата с тонер, отпечатайте тестовите страници за качество на печат. От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Отпечатване на тестови страници за качество).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top