Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Svislé světlé pásy

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Z kontrolního panelu přejděte do nabídky Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránku. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Zkontrolujte, jestli tiskárna používá originální podporovanou tonerovou kazetu Lexmark.

  Poznámka:  Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.

 2. Vytiskněte dokument.

Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pásy?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Zkontrolujte stav tonerové kazety.

  Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Zprávy > Zařízení > Statistika zařízení

 2. V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav tonerové kazety.

Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pásy?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

 1. Vyměňte tonerovou kazetu.

 2. Vytiskněte dokument.

Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pásy?

Obraťte se na zákaznická podpora.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top