Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Почистване на модула на поемащата ролка

 1. Изключете принтера.

 2. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

 3. Отворете предната вратичка.

 4. Отстранете модула за изображения.

 5. Затворете предната вратичка.

 6. Извадете тавата.

 7. Поставете принтера на една страна.

 8. Отстранете модула на поемащата ролка.

 9. Нанесете изопропилов алкохол върху мека кърпа без власинки, след което избършете модула на поемащата ролка.

 10. Поставете модула на поемащата ролка.

 11. Поставете принтера в първоначалното му положение и след това поставете тавата.

 12. Отворете предната вратичка.

 13. Вкарайте модула за изображения.

 14. Затворете предната вратичка.

 15. Свържете захранващия кабел към принтера, а след това и към електрическия контакт.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към правилно заземен електрически контакт с подходящо напрежение, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 16. Включете принтера.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top