Skip to Content Information Center
Lexmark MX331

Намаляване на разделителната способност на факса

    Забележка:  Уверете се, че факсът е конфигуриран. За повече информация вижте Настройване на принтера за изпращане на факс.

  1. Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.

  2. От началния екран докоснете Fax (Факс), след което въведете необходимата информация.

  3. Докоснете Resolution (Разделителна способност), след което регулирайте настройката.

  4. Изпратете факса.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top