Skip to Content Information Center
Translation Assistant

Translation Assistant

Konfigurowanie ustawień aplikacji

  Na portalu internetowym Fleet Management

  Uwaga:  Ustawienia aplikacji można skonfigurować z poziomu portalu internetowego Fleet Management tylko wtedy, gdy konfiguracje nie zostały jeszcze wdrożone w drukarce. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie aplikacji.

 1. Na portalu internetowym Fleet Management wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcje Konfiguracje > Konfiguracje.
  • Kliknij opcje Drukarki > Konfiguruj > Zarządzanie konfiguracjami.
 2. Kliknij nazwę konfiguracji.

 3. Na karcie Aplikacje kliknij opcję Translation Assistant.

 4. Konfiguracja ustawień aplikacji.

 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

  W oknie serwera Embedded Web Server

 1. Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

 2. Z poziomu Embedded Web Server kliknij opcję Aplikacje.

 3. Kliknij opcje Translation Assistant > Konfiguruj.

 4. Konfiguracja ustawień aplikacji.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top