Skip to Content Information Center
Lexmark CS735

Lexmark CS735

Rengøring af berøringsskærmen

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Tør berøringsskærmen med en fugtig, blød og fnugfri klud.

  Bemærkninger:

  • Brug ikke rengøringsmidler, da de kan beskadige den berøringsfølsomme skærm.
  • Sørg for, at berøringsskærmen er tør efter rengøring.
 3. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Var denne artikel nyttig?
Top