Skip to Content Information Center
Lexmark CS735

Lexmark CS735

Rengøring af opsamlingsdækkene

  1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

  2. Fjern papirmagasinet.

  3. Fjern opsamlingsrullen.

  4. Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør derefter opsamlingsdækkene.

  5. Indsæt opsamlingsrullen.

  6. Isæt papirmagasinet.

  7. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

    FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Var denne artikel nyttig?
Top