Skip to Content Information Center
Lexmark CS735

Lexmark CS735

Rengøring af opsamlingsrullen i flerformålsarkføderen

  1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

  2. Åbn flerformålsarkføderen.

  3. Fjern opsamlingsrullen.

  4. Påfør isopropylalkohol på en blød, fnugfri klud, og tør opsamlingsrullen af.

  5. Indsæt opsamlingsrullen.

  6. Luk flerformålsarkføderen.

  7. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

    FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Var denne artikel nyttig?
Top