Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Legge i skuffer

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

 1. Dra skuffen helt ut.

  Merk:  Ikke ta ut skuffene mens en jobb skrives ut, eller mens Opptatt vises på skjermen. Det kan føre til papirstopp.

 2. Klem og skyv breddeføreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som legges i.

 3. Klem og skyv lengdeføreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som legges i.

  Merknader:

  • For enkelte papirstørrelser som Letter, Legal og A4 klemmer du og skyver lengdeføreren bakover for å gi plass til papirlengden du legger i.
  • Når papir i Legal-format legges i, går lengdeføreren utover sokkelen slik at papiret blir utsatt for støv. Du kan kjøpe et støvdeksel separat for å beskytte papiret mot støv. Kontakt kundestøtte for mer informasjon.
  • Hvis du legger papir i A6-format i standardskuffen, klemmer og skyver du lengdeføreren mot midten av skuffen til A6-posisjonen.
  • Kontroller at bredde- og lengdeførerne er justert riktig etter papirstørrelseindikatorene på bunnen av skuffen.
 4. Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

 5. Legg i papirbunken.

  Merknader:

  • Når du bruker resirkulert eller forhåndstrykt papir, legger du papiret i med utskriftssiden ned.
  • Plasser hullet papir med hullene på øverste kant mot forsiden av skuffen.
  • Plasser papir med brevhode med forsiden ned og øverste kant mot forsiden av skuffen. For tosidig utskrift legges papir med brevhode i med forsiden opp slik at nederste kant kommer først inn i skriveren.
  • Kontroller at papiret er under maksimumslinjen som går langs kanten av breddeføreren.
 6. Sett inn skuffen.

 7. Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.

  Merk:  Angi riktig papirstørrelse og -type for å unngå papirstopp og problemer med utskriftskvalitet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top