Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Feilplasserte marger på utskriftene

HandlingJaNei

Trinn 1

  1. Skyv bredde- og lengdeførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

  2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er margene feil?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Angi papirstørrelse i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.

Er papirstørrelsen i samsvar med papiret som ligger i skuffen?

Gå til trinn 3.

Gjør ett eller flere av følgende:

  • Angi papirstørrelsen i skuffinnstillingene slik at den samsvarer med papiret som ligger i skuffen.
  • Endre papiret som ligger i skuffen, slik at det samsvarer med papirstørrelsen i skuffinnstillingene.

Trinn 3

  1. Angi papirstørrelsen i dialogboksen for utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  2. Send utskriftsjobben på nytt.

Er margene feil?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.

Var denne artikkelen nyttig?
Top