Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Angi Tidsavbrudd for dvalemodus

Tidsavbrudd for dvalemodus lar deg angi hvor lenge skriveren skal vente etter at en utskriftsjobb er behandlet, før den går over i en tilstand som krever mindre strøm.

  Bruke EWS (Embedded Web Server)

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Skrive ut en nettverksoppsettside eller en menyinnstillingsside og finne IP-adressen i TCP/IP-delen. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger  > Generelle innstillinger  > Tidsavbrudd.

 3. På menyen Tidsavbrudd for dvalemodus velger du antallet timer, dager, uker eller måneder du vil skriveren skal vente før den går over i en tilstand som krever mindre strøm.

 4. Klikk på Send.

  Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

 • Avhengig av operativsystem, får du tilgang til Tidsavbrudd for dvalemodus via Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Printer Settings.
Var denne artikkelen nyttig?
Top