Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Sammenkobling og frakobling av skuffer

  Bruke Embedded Web Server

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren i TCP/IP-avsnittet i menyen Nettverk/porter. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Papirmeny.

 3. Endre skuffinnstillingene for å angi papirstørrelsen og -typen for skuffen.

  • Hvis du vil koble sammen skuffer, må du kontrollere at papirstørrelse og papirtype for skuffen er identiske med den andre skuffen.
  • Hvis du vil koble fra skuffer, må du kontrollere at papirstørrelse eller papirtype for skuffen ikke er identiske med den andre skuffen.
 4. Klikk på Send.

  Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

 • Avhengig av operativsystem, får du tilgang til papirmenyen ved hjelp av Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Skriverinnstillinger.

Merk:  Du kan også endre innstillingene for papirstørrelse og -type ved hjelp av skriverens kontrollpanel. Se Angi papirstørrelse og -type hvis du vil ha mer informasjon.

Advarsel – mulig skade:  Papiret som blir lagt i skuffen bør stemme overens med papirtypenavnet som er tilordnet i skriveren. Temperaturen i fikseringsenheten varierer i samsvar med den angitte papirtypen. Det kan oppstå utskriftsproblemer hvis innstillingene ikke er riktig konfigurert.

Var denne artikkelen nyttig?
Top