Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí serveru Embedded Web Server

Než začnete, zkontrolujte následující body:

 • Tiskárna je dočasně připojena k síti Ethernet.
 • V tiskárně je nainstalován bezdrátový síťový adaptér, který správně funguje. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.
 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na ovládacím panelu tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na Nastavení > Síť/Porty > Bezdrátová síť.

 3. Upravte nastavení tak, aby odpovídala nastavení přístupového bodu (bezdrátového směrovače).

  Poznámka:  Zkontrolujte správné zadání názvu SSID.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

 5. Vypněte tiskárnu a odpojte kabel Ethernet. Počkejte alespoň pět sekund a tiskárnu zapněte.

 6. Ověřte připojení k síti vytisknutím stránky nastavení sítě. Pak v části Síťová karta  [x] ověřte, zda je stav Připojeno.

Byl tento článek užitečný?
Top