Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Skrive ut en menyinnstillingsside

Skriv ut en side med menyinnstillinger for å se skriverens aktuelle menyinnstillinger og for å kontrollere om alt utstyr er riktig installert.

Merk:  Dersom du ikke har gjort endringer i menyene vil siden for menyinnstillinger vise fabrikkinnstillingene. Når du har gjort endringer, og har lagret disse, vil de erstatte standardinnstillingen som user default settings (standard brukerinnstillinger). En brukerdefinert standardinnstilling er aktiv frem til du går til menyen igjen, endrer verdiene, og lagrer disse.

Gå til følgende på skriverens kontrollpanel:

 > Rapporter >  > Menyinnstillingsside > 

Var denne artikkelen nyttig?
Top