Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

Konfiguracja zdalnego panelu operatora

Ta aplikacja umożliwia interakcję z panelem sterowania drukarki sieciowej nawet bez fizycznego dostępu do niej. Na ekranie komputera można odczytywać informacje o stanie drukarki, zwalniać wstrzymane zadania drukowania, tworzyć zakładki i wykonywać inne zadania związane z drukowaniem.

  1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

    Uwaga:  Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

  2. Kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia zdalnego panelu operatora.

  3. Zaznacz pole wyboru Włącz, a następnie dostosuj ustawienia.

  4. Kliknij opcję Wyślij.

Aby skorzystać z tej aplikacji, kliknij pozycję Zdalny panel operatora > Uruchom aplet VNC.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top