Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

Menuen Værktøjer

BrugFor at

  Ryd tilbageholdte job

 • Fortroligt
 • Tilbageholdt
 • Ikke gendannet
 • Alle

Slet fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk.

Bemærkninger:

 • Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, udskriftsjob på flashdrev og andre typer tilbageholdte job berøres ikke.
 • Ikke gendannet fjerner alle udskriftsjob og tilbageholdte job, der ikke blev gendannet på printerens harddisk eller i hukommelsen.

  Formater flashkort

 • Ja
 • Nej

Formater flashhukommelsen.

Advarsel - Potentiel skade:  Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen.

Bemærkninger:

 • Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.
 • Nej annullerer anmodningen om formatering.
 • Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printeren.
 • Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.

  Slet indlæste data på disk

 • Slet nu
 • Slet ikke

Slet indlæste data fra printerens harddisk, herunder tilbageholdte job, bufferjob og parkerede job.

Bemærkninger:

 • Slet nu indstiller printeren til at slette overførslerne og giver mulighed for, at displayet kan vende tilbage det oprindelige skærmbillede, når sletningsprocessen er fuldført.
 • Slet ikke angiver printerens display til at vende tilbage til hovedmenuen Værktøj, når gælder printermodeller med berøringsskærm. Når Slet ikke er valgt i printermodeller, der ikke er med berøringsskærm, angiver indstillingen, at printeren skal vende tilbage til det oprindelige skærmbillede efter sletningsprocessen.

  Aktiver Hexudskrivning

Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.
 • Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.

  Dækningsberegner

 • Fra
 • Til

Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob.

Bemærk!  Fra er standardindstillingen.

Var denne artikel nyttig?
Top