Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

Menuen Kvalitet

BrugFor at

  Print Mode (Udskriftstilstand)

 • Farve
 • Kun sort

Angiver, om billederne skal udskrives i sort-hvid eller farver.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Farve.
 • Printerdriveren kan godt tilsidesætte denne indstilling.

  Farvekorrektion

 • Automatisk
 • Fra
 • Manuel

Justerer farveoutputtet på den udskrevne side.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er auto. Denne indstilling anvender forskellige farvekonverteringstabeller på hvert objekt på den udskrevne side.
 • Indstillingen Fra slår farvekorrektion fra.
 • Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve.
 • På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift.

  Udskriftsopløsning

 • 1200  dpi
 • 4800  CQ

Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi) eller i farvekvalitet (CQ).

Bemærk!  4800  CQ er standardfabrikindstillingen.

  Toner mørkhed

 • 1–5

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 4.
 • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.

  Forbedre fine linjer

 • Til
 • Fra

Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Indstillingen foretages via den indbyggede webserver ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
 • Du kan indstille denne via softwareprogrammet.
 • Til Windows-brugere:
 • Klik på Filer > Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning.
 • Til Macintosh-brugere:
 • Vælg Filer > Udskriv, og juster derefter indstillingerne i udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.

  Farvebesparelse

 • Til
 • Fra

Reducer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder. Tonermængden til udskrivning af tekst reduceres ikke.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Fra.
 • Slået til tilsidesætter indstillinger for tonersværtningsgrad.

  RGB-lysstyrke

 • ‑6 til 6

Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere.

Bemærk!  Standardindstillingen er 0.

  RGB-kontrast

 • 0–5

Juster kontrasten for udskrevne objekter.

Bemærk!  Standardindstillingen er 0.

  RGB-mætning

 • 0–5

Tilpas mætningsgraden i farveudskrifter.

Bemærk!  Standardindstillingen er 0.

  Farvebalance

 • Cyan
  • ‑5 til 5
 • Magentarød
  • ‑5 til 5
 • Gul
  • ‑5 til 5
 • Sort
  • ‑5 til 5
 • Nulstil standardindstillinger

Juster farver i det udskrevne output ved at forøge eller formindske den mængde toner, der bruges til hver farve.

Bemærk!  Standardindstillingen er 0.

  Farveeksempler

 • sRGB-skærm
 • sRGB-levende
 • Vis—Sand sort
 • Levende
 • Fra – RGB
 • US CMYK
 • Euro CMYK
 • Levende CMYK
 • Fra – CMYK

Udskriv eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren.

Bemærkninger:

 • Vælger alle indstillingsudskrifter i eksemplet.
 • Farveeksempler består af en serie af farvede felter sammen med RGB eller CMYK kombinationer, som opretter de viste farver. Disse sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat.
 • Hvis du vil åbne en komplet liste over farveeksempelsider fra den integrerede webserver, skal du skrive netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.

  Manuel farve

 • RGB-billede
 • RGB-tekst
 • RGB-grafik

Tilpas RGB-farvekonverteringerne.

  Vælg udfra de følgende indstillinger:

 • Levende
 • sRGB-skærm
 • Vis—Sand sort
 • sRGB-levende
 • Fra

Bemærkninger:

 • sRGB-skærm er standardindstillingen for RGB-billede. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen.
 • sRGB-levende er standardindstillingen for RGB-tekst og RGB-grafik. Dette vil anvende en farvetabel, som forøger mætningen. Det foretrækkes til forretningsgrafik og -tekst.
 • Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.
 • "Vis – Ægte sort" anvender en farvekonverteringstabel, som kun bruger sort toner til neutrale grå farver.
 • Indstillingen Slået fra slår farvekonvertering fra.

  Manuel farve (fortsat)

 • CMYK-billede
 • CMYK-tekst
 • CMYK-grafik

  Tilpas CMYK-farvekonverteringerne.

   Vælg udfra de følgende indstillinger:

  • US CMYK
  • Euro CMYK
  • Levende CMYK
  • Fra

  Bemærkninger:

  • US CMYK er standardindstillingen. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til SWOP-farveoutput.
  • Euro CMYK er den internationale standardindstilling. Dette anvender en farvekonverteringstabel, som forsøger at fremstille et output, der svarer til EuroScale-farveoutput.
  • Levende CMYK øger farvemætningen for US-konverteringstabellen.
  • Indstillingen Slået fra slår farvekonvertering fra.

   Udskiftning af staffagefarver

  Tildel specifikke CMYK-værdier til navngivne staffagefarver.

  Bemærk!  Denne menu er kun tilgængelig i den indbyggede webserver.

   Farvejustering

  Start en rekalibrering af farvekonverteringstabellerne, og lad printeren udføre justeringer til farvevariationer i outputtet.

  Bemærkninger:

  • Farvejusteringen starter, når menuen er valgt. Justerer farve vises på displayet, indtil processen er afsluttet.
  • Farvevariationer i outputtet er nogen gange et resultat af variable betingelser, f.eks. temperaturen og luftfugtigheden i rummet. Farvejusteringer udføres på printeralgoritmerne. Farvejustering kalibreres også i denne proces.
  Var denne artikel nyttig?
  Top