Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

Flashdrev-menu

BrugTil

  Kopier

 • 1–999

Angiv et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob.

Bemærk!  Standardindstillingen er 1 minutter.

  Papirkilde

 • Bakke  [x]
 • Flerformålsarkføder
 • Manuelt papir
 • Manuel konvolut

Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.

Bemærk!  Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

  Farve

 • Farve
 • Kun sort

Generer udskrifter i farve eller sort-hvid.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Farve.
 • Denne indstilling kan kun generere farveudskrifter fra et flashdrevudskriftsjob.

  Sorter

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Hold siderne i et udskriftsjob stablet i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærk!  “(1,2,3) (1,2,3)” er standardindstillingen.

  Sider (dupleks)

 • 1 sidet
 • 2 sidet

Angiver, om udskriften er på den ene sid, eller på begge sider af papiret.

Bemærk!  "1 sidet" er standardindstillingen.

  Dupleksindbinding

 • Lang kant
 • Kort kant

Definer binding af sider med dupleksfunktion efter papirretningen.

Bemærkninger:

 • Lang kant er standardindstillingen. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).
 • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).

  Papirbesparelsesretning

 • Automatisk
 • Liggende
 • Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.
 • Denne indstilling påvirker kun job, når Papirbespar. er indstillet til andre værdier end Fra.

  Papirbesparelse

 • Fra
 • 2‑Op
 • 3‑Op
 • 4‑Op
 • 6‑Op
 • 9‑Op
 • 12‑Op
 • 16‑Op

Udskriv multisidebilleder på én side af papiret.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.

  Papirbesparelsesramme

 • Ingen
 • Sort

Udskriv en ramme på hvert sidebillede, når du bruger Papirbesparelsesrammen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Ingen.
 • Denne indstilling påvirker kun job, når Papirbespar. er indstillet til andre værdier end Fra.

  Papirbesparelsessortering

 • Vandret
 • Omvendt, vandret
 • Omvendt, lodret
 • Lodret

Angiv antallet af flersidesbilleder, når der bruges Papirbesparelsessortering.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Vandret.
 • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
 • Denne indstilling påvirker kun job, når Papirbespar. er indstillet til andre værdier end Fra.

  Skilleark

 • Fra
 • Mellem kopier
 • Mellem job
 • Mellem sider

Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, når Sorter er angivet til "(1,2,3) (1,2,3)". Hvis Sorter er angivet til "(1,1,1) (2,2,2)", indsættes der en tom side mellem hvert sæt udskrevne sider, f.eks. efter alle sider 1 og alle sider 2.
 • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.
 • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.

  Skillesidekilde

 • Bakke  [x]
 • Flerformålsarkføder

Angiv papirkilden til skillesider.

Bemærk!  Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

  Tomme sider

 • Udskriv ikke
 • Udskriv

Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.

Bemærk!  Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Var denne artikel nyttig?
Top